تبلیغات
عشق محال... - فقط بگو چرا؟؟؟
تاریخ : پنجشنبه 25 مهر 1392 | 12:11 ب.ظ | نویسنده : sheida


حالـــــــا حرفـــــــهایمان بمـــــــاند برای بعد

دلخوری هـــــــایمـــــــان

دلـــــــتنگی هـــــــایمـــــــان

و تمـــــــام اشکـــــــهای مـن

تنها به من بگو

با او چـــــــگونـــــــه میگـــــــذرد

کــــــه با مـن نمی گذشت . . . ؟