تبلیغات
عشق محال... - آری...
تاریخ : چهارشنبه 24 مهر 1392 | 07:06 ب.ظ | نویسنده : sheida
383c6c4fe85a1b01a0bd1646f5441cd9-425

آرے!

مـטּ همــاטּ בختر تخـــس بــב اخلاق مزخرفمـ

کـــه همگـــاטּ میپنــבارنــב بتــے هستمـ

امــــا هماטּ هــا چـــه میــבاننــב

از دروטּمـטּ ...

که کوهے از اِحسـ ـآسـ در آن مــבفوטּ شـده اســتـ

مگــر دل کوچکــــ مـטּ


چقــבر تحمل دارد..؟..!