تبلیغات
عشق محال... - کاش میفهمیدی
تاریخ : شنبه 13 مهر 1392 | 08:09 ب.ظ | نویسنده : sheida
www.dordone.com  نمایش زیباترین احساسات با عکس

کـاش مـی فـهـمیـدی ....

قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی:

بـمان...

نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛

و آرام بـگویـى:

هـر طور راحـتـى ... !