تبلیغات
عشق محال... - ...هیچ
تاریخ : شنبه 13 مهر 1392 | 07:54 ب.ظ | نویسنده : sheida

دم از بازی حکم میزنی؟

دم از حکم دل میزنی؟

پس به زبان قمار برایت میگویم:

قمار زندگی را به کسی باختم که{تک}{دل}را با خشت برید...

جریمه اش یک عمر حسرت شد...

باخت زیبایی بود.

یاد گرفتم: از روی دل حکم نکنم...

دل را باید {بر}زد جایش سنگ ریخت

که با خشت تک بری نکنند...بعضی ها به ما نمیخورن !!!

ما جاخالی دادیم خوردن به شما . . .

مبارکتون باشه 
دل مثل چسب میمونه

چن بار که بکنی دیگه نمی چسبه . . .