تبلیغات
عشق محال... - پسرا تو چند مورد خیلی جذاب میشن :
تاریخ : دوشنبه 8 مهر 1392 | 10:48 ب.ظ | نویسنده : sheida
وقتی عصبی پشت فرمون نشستن......
وقتی به خواهرشون زور میگن .........
وقتی مامانشونو میبوسن.....
وقتی واسه تک دوس دخترشون خواستگار میاد و دپرس میشن...
وقتی بخاطر فوتبال از کار وزندگی میوفتن......
وقتی بهش میگی دپرسم میگه غلط کردی بیا بغلم ببینم.....
وقتی تو بغلش اشک میریزی با دستاش صورتتو میگیره میگه دیونه تو منو داریا...