تبلیغات
عشق محال... - راست میگفت!
تاریخ : شنبه 6 مهر 1392 | 11:35 ب.ظ | نویسنده : sheida
خسرو شکیبایی میگفت :

بعضی وقتا یکی طوری میسوزونتت
که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن ،
... بعضی وقتا یکی طوری خاموشت میکنه
که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن

زمانه ایست که خیلی چیزها آنطوری که بود یا باید باشد نیست .